fbpx

Bekijk onze vacatures op werkenbijvtn.nl

 • nl
 • en
 • de
2 juni 2022

Connected Safety in de water- en afvalwaterindustrie

INLEIDING

Net als andere sectoren wereldwijd ontwikkelt de water- en afvalwatersector zich in de richting van meer en slimmere veiligheidsoplossingen. Technologische oplossingen die een meer verbonden, gedigitaliseerd en datagestuurd operationeel programma ondersteunen, zijn hard op weg de norm te worden in de industrie. Deze systemen bewijzen dat ze de reactietijd bij incidenten verkorten, en connected medewerkers blijken ook de productiviteit met 8% te verhogen en de operationele uitgaven met 8.5 % te verlagen.

Dat is belangrijk voor een sector die geconfronteerd wordt met een toenemende vraag naar haar diensten en middelen, terwijl men meer moet doen met minder.
Om aan de stijgende vraag naar water te voldoen, zal de markt voor water- en afvalwaterbehandeling naar verwachting verdubbelen tegen 2028.

Verbonden apparaten scheppen vertrouwen, uw mensen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om de klus veilig te klaren – een positieve werknemerservaring en loyaliteit volgen vanzelf. En ze scheppen vertrouwen bij de omliggende stakeholders dat uw faciliteiten goed worden bewaakt en veilig worden geëxploiteerd.

Van cloud-verbonden apparaten die continu in realtime controleren op veiligheidsincidenten tot dashboards met kwantitatieve gegevens en inzichten: een uitgebreide oplossing voor verbonden veiligheid onthult mogelijkheden om de veiligheid – en uw organisatie als geheel – naar een hoger niveau te tillen.

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSRISICO’S
voor werknemers in de industrie

Werknemers in de waterindustrie voeren vele soorten activiteiten uit om te voldoen aan de eisen op verschillende werkterreinen. Zij kunnen worden gevraagd toezicht te houden op afvalwaterinstallaties, debietmeters te controleren of de waterkwaliteit te controleren in afgelegen pompstations of reservoirs. Deze taken brengen onvermijdelijke risico’s met zich mee: hoogspanningsmaterialen, gevaarlijk of verontreinigd water, giftige chemicaliën en giftige of explosieve gassen.

Werken in besloten ruimten zoals riolen, pijpleidingen, opslagtanks of toegangstunnels komt vaak voor.  In deze omgevingen bestaat het risico van zuurstoftekort, extreme temperaturen of blootstelling aan verhoogde niveaus van waterstofsulfide (H2S) en andere giftige gassen. Het brede spectrum van chemische stoffen die in behandelingsfaciliteiten worden gebruikt, zoals chloor (Cl2) en ammoniak (NH3), kan aanzienlijke gezondheidsrisico’s voor werknemers opleveren.  Giftige gassen in deze omgevingen zijn uiterst gevaarlijk, naast gassen die vrijkomen bij afvalwater- en zuiveringsprocessen, zoals waterstofsulfide en zwaveldioxide (SO2).

De risico’s nemen toe in het geval van afgelegen of alleen werkende werknemers. Werknemers die geen zicht hebben op hun collega’s en niet voortdurend in direct contact staan met hun collega’s, kunnen uitglijden, struikelen of vallen, of te maken krijgen met een gezondheidsprobleem of een extreme weersomstandigheid die dodelijk kan zijn zonder dat ze een gemakkelijke manier hebben om hulp te zoeken.

Tel dit allemaal bij elkaar op en u hebt een veelzijdige en schaalbare oplossing nodig voor bescherming tegen alle risico’s waarmee uw werknemers te maken krijgen – of het nu gaat om alleen werken, besloten ruimtes, uitglijden en vallen of schadelijke gassen – terwijl u er tegelijkertijd voor moet zorgen dat u hen zo snel mogelijk kunt bereiken mocht het ergste gebeuren. Dat is waar verbonden technologie kan helpen.

 

 

DE BESTE GEGEVENS voor het beste antwoord

De sleutel is gebruik te maken van cloud-connectiviteit voor real-time zichtbaarheid door uw hardware, zoals draagbare persoonlijke gasmonitoren of draagbare omgevingsmonitoren, te verbinden met de cloud en met de juiste software via een naadloos geïntegreerde oplossing. Terwijl de hardware gegevens verzamelt, biedt de software u visuele gegevensanalyse en inzichten (zie Blackline Analytics), zodat u effectief kunt reageren op incidenten, risico’s vóór kunt zijn en een meer proactieve veiligheidscultuur kunt stimuleren. Een uitgebreide hardware-plus-software-verbonden oplossing geeft elk team in een bedrijf één enkele plaats (altijd en overal toegankelijk vanaf elk apparaat met internetverbinding) voor de informatie en ondersteuning die nodig is om de operationele efficiëntie te verbeteren, naast de veiligheid van werknemers en werkplekken.

Real-time gegevens ter ondersteuning van een nauwkeurige, robuuste en geïnformeerde reactie zijn krachtig.  Met cloud-verbonden real-time gegevens kunnen veiligheidsmanagers voortdurend situationeel bewustzijn hebben. Dat betekent dat ze te allen tijde de staat van werknemers kunnen zien en hun veiligheid in het veld kunnen bewaken. Het betekent dat u gasblootstellingswaarschuwingen, persoonsslachtoffers en handmatige veiligheidstriggers krijgt, zodat u snel kunt handelen. Koppel dit aan professionele, live 24/7 monitoring en u bent uitgerust met snelle reactiemogelijkheden om uw mensen te beschermen.

Toezicht is zelfs nog belangrijker in de context van lone workers, een veel voorkomende werkplekrealiteit in de water- en afvalwaterindustrie, waarbij werknemers in verschillende scenario’s buiten zicht en geluid werken:

 • Personeel dat op afstand en zelfstandig werkt en kan uitglijden en struikelen of letsel kan oplopen door zware machines
 • Oudere werknemers die een verhoogd risico lopen op een gezondheidsincident
 • Werknemers in en uit pompstations met meerdere verdiepingen en in de hele faciliteit in bovengrondse gebouwen
 • Teamleden werken de klok rond alleen, soms worden ze zelf opgeroepen om pompen te controleren
 • Lange periodes alleen op de weg

 

 

COMPLETE VEILIGHEID VOOR IEDERE WERKNEMER, altijd en overal

Met de cloud verbonden draagbare apparaten kun je er voor zorgen dat elk teamlid nooit echt alleen is, of het nu in een drukke zuiveringsinstallatie is of in het veld, met de extra verzekering dat ze verbonden zijn met een reddingslijn die hen verbindt met onmiddellijke hulp indien nodig, mocht er zich een ongeval, gezondheidsgebeurtenis, gasblootstelling of weersgebeurtenis voordoen. Betrouwbare connectiviteit kan ook een geruststelling zijn dat er voor hun veiligheid wordt gezorgd, hoe afgelegen hun werk ook is.

De huidige geconnecteerde veiligheidstechnologie kan alle volgende voordelen combineren om mensen in gevaar te beschermen:

BEL VOOR ONMIDDELLIJKE HULP

Toestellen met tweerichtingsspraakcommunicatie via tekst of optionele push-to-talk bieden uw werknemers een manier om snel hulp in te roepen, ongeacht de omstandigheden, en kunnen hen geruststellen dat ze iemand aan de lijn hebben die voor hen zorgt.

VALDETECTIE

De mogelijkheid om een ongewone schok of een drastische verandering in de de positie van een persoon te detecteren om te wijzen op een mogelijke slip-, struikel- of valpartij. Eenmaal geïdentificeerd kan het apparaat een noodsignaal afgeven, zelfs als de drager van het apparaat bewusteloos is.

BEWEGINGSDETECTIE

Een versnellingsmeter in een apparaat kan ook detecteren of een werknemer enige tijd niet heeft bewogen. Dit kan wijzen op verschillende gevaarlijke situaties waarmee een werknemer te maken kan hebben gehad, zoals bewustzijnsverlies terwijl hij stilstond, wat geen valwaarschuwing zou veroorzaken.

GEMISTE CHECK-IN

In plaats van te vertrouwen op e-mails, telefoongesprekken of andere handmatige methoden die gevoelig zijn voor menselijke fouten, kan de regelmatige check-in worden geautomatiseerd met behulp van een vooraf geconfigureerde countdown-timer. Met een druk op de knop kan de werknemer op vooraf ingestelde tijdstippen bevestigen dat hij in orde is, zonder dat een supervisor rechtstreeks contact met de werknemer hoeft op te nemen om te controleren of hij in orde is. Als een check-in wordt gemist en de werknemer niet reageert op een waarschuwingsalarm, kan het apparaat een op maat gemaakte noodreactieworkflow in werking stellen.

GAS DETECTIE

In de water- en afvalwaterindustrie is er een breed scala aan gasgevaren, afhankelijk van de situatie. Of het nu gaat om blootstelling aan explosieve en ontvlambare gassen (LEL), gewone gevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide (H2S), koolmonoxide (CO) en andere giftige gassen of zuurstofgebrek, vroegtijdige detectie en melding van het atmosferische gevaar is van cruciaal belang. Aangesloten veiligheidsmonitoringapparatuur kan ook gasdetectiegegevens verzenden die onder de alarmniveaus liggen, wat organisaties helpt potentiële gevaren in een faciliteit te identificeren voordat ze uitgroeien tot een incident en proactieve maatregelen te nemen om het probleem te corrigeren of te herstellen voordat het leidt tot letsel bij werknemers.

TWEEWEG COMMUNICATIE

Om werknemers op de hoogte te brengen van dreigende weersomstandigheden, werkupdates (bv. verandering van verzamelplaats) of andere vitale informatie, is het van essentieel belang om met elke werknemer in contact te kunnen komen via spraak of tekstcommunicatie in twee richtingen. In het geval van een verwonding, geeft het de werknemer het vertrouwen dat iemand achter hem staat en kan reageren op zijn behoefte aan hulp, wat de gebeurtenis ook is.

Deze voordelen, waaronder live-bewaking door veiligheidspersoneel, kunnen worden bereikt met één enkel aangesloten veiligheidsapparaat, zoals G7 persoonlijke wearables of G7 EXO gebiedsmonitor.

 

 

 

SCHAALBARE  OPLOSSINGEN TEGEN EEN LAGE COST OF OWNERSHIP

En het beste voordeel van allemaal? Aangesloten apparaten besparen u tijd en geld en beschermen uw technologische investering.  De G7-apparaten van Blackline zijn bijvoorbeeld volledig aanpasbaar en kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan diverse behoeften op het gebied van gasdetectie en veiligheidsmonitoring, afhankelijk van het aanwezige gevaar.

Deze uitwisselbaarheid geldt voor detector voor alleenwerkers zonder gas, enkelgas-, multigas- en multigas-pompdetectoren. Dus in plaats van een nieuw apparaat kan een detector voor alleenstaande werkers zonder gas worden geüpgraded naar een detector voor pompen met meerdere gassen (of iets daartussen) door alleen een cartridge te vervangen. Veiligheidsapparaten zijn niet langer beperkt tot één functie. G7 kan beginnen als een aangesloten detector voor één gas en na verloop van tijd worden geüpdatet om meerdere gassensoren, portofoonfunctionaliteit en geavanceerde bewaking van alleenwerkers te ondersteunen.

Als het bedrijfsbeleid of de wetgeving updates vereisen dat sensor alarmniveaus of andere apparaat set-up wijzigingen worden aangebracht, kunnen G7 instellingen snel en vol vertrouwen worden geconfigureerd vanuit een online portal genaamd Blackline Live – een eenvoudige profielwijziging, en u hebt de gehele vloot over-the-air bijgewerkt.

Naast draagbare gasdetectoren kunnen gebiedsmonitoren worden gebruikt om een bewakingsperimeter rond een faciliteit te creëren om de omgeving te beschermen en tegelijkertijd de niveaus van gassen te bevestigen die geurproblemen en klachten kunnen veroorzaken. Omdat deze apparaten automatisch rechtstreeks verbinding maken met Blackline Live, is er geen limiet aan het aantal apparaten in uw netwerk – zodat u de real-time veiligheidsstatus van elke eenheid in uw bedrijf kunt zien.

Een verbonden platform kan werkplekken veiliger maken zonder kostbare en tijdrovende veranderingen aan de IT-infrastructuur – geen MESH-netwerken opzetten, line-of-sight problemen of zorgen voor een sterk Wi-Fi-signaal in de hele faciliteit. MESH-netwerken beperken ook vaak het totale aantal apparaten dat tegelijkertijd op het netwerk kan worden aangesloten, waardoor het een slechte optie is om connectiviteit te behouden voor grootschalige veiligheidsoplossingen.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN APPARATEN die daadwerkelijk worden gebruikt!

Bij elk nieuw apparaat geldt: hoe minder obstakels voor werknemers om het te gebruiken, hoe beter. Hoe eenvoudiger de apparaten kunnen worden aangezet en onmiddellijk verbinding kunnen maken met de cloud (zonder extra netwerkvereisten), hoe groter de kans dat ze zullen worden gebruikt in plaats van op de stoel van de vrachtwagen te blijven liggen.

Zoek naar deze mogelijkheden:

 • Maakt binnen enkele seconden verbinding met een druk op de knop via ingebouwde mobiele connectiviteit.
 • Eenvoudige bumptests en kalibraties waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de conformiteit van zijn toestellen.
 • Geen handmatige updates voor firmware en configuratie updates door HSE of managers. Updates moeten via de ether worden doorgegeven, zodat apparaten altijd actueel zijn zonder downtime
 • Intuïtieve gebruikersinterfaces die een minimale opleiding vereisen
 • Automatische bestandsoverdracht en -downloads, zodat u geen tijd meer hoeft te besteden aan het ingewikkeld bijeenrapen van informatie voor incidentenrapportage

Wenst u meer informatie of een demonstratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten via sales@vtn.nl