fbpx

Bekijk onze vacatures op werkenbijvtn.nl

  • nl
  • en
  • de

ALADOS-BZK/H Digitale Dosismeter

Kalibreerbaar, vier instelbare dosiswaarschuwingsdrempels, permanente weergave van de dosiswaarschuwingsdrempel, weergavevolgorde met een druk op de knop met verschillende aflezingen (resterende tijd tot dosisalarm/batterijspanning/dosis/maximaal en gemiddeld dosistempo/temperatuur van het apparaat/totale dosis van het apparaat), dosis wordt gewist door het apparaat uit te schakelen, programmeermodus om de geldige dosis te bepalen na het inschakelen van de dosiswaarschuwingsdrempel.

Vier dosiswaarschuwingsdrempels: 1 mSv / 15 mSv / 100 mSv / 250 mSv. De dosiswaarschuwing kan alleen worden gewist door een hogere waarschuwingsdrempel in te stellen.

Een vaste waarschuwingsdrempel voor het dosistempo van 1 Sv/h (als indicator voor overmatige blootstelling).

ALADOS-BZK/H Digitale Dosismeter

De alarmdosismeter ALADOS-BZK(/H) is een microprocessor gestuurde, digitaal afleesbare dosismeter
voor het meten van fotonenstraling (röntgen- en gammastralen). Dosisalarm en dosistempoalarm geven
een optisch en akoestisch signaal, wanneer een bepaald niveau wordt overschreden. De ALADOS wordt
gebruikt als personendosismeter daar, waar personeel wordt blootgesteld aan een verhoogd
fotonenstralingsrisico. Enkele voorbeelden: kernenergiecentrales, wetenschappelijke en industriële
kernfysische laboratoria, röntgendiagnostica, bestralingstherapie, nucleaire geneeskunde, technische
toepassingen, transport van radioactieve nucliden en bij de bestrijding van ongevallen met radioactieve
stoffen.
De robuuste en waterdichte behuizing bestaat uit een aluminium persgietvorm. De voeding geschiedt met
een in de handel gebruikelijke 9 Volt batterij. Wegens het geringe stroomverbruik worden bij lage
stralingsniveaus met alkalinebatterijen ca. 3000 (ALADOS-BZK/H: 5000) bedrijfsuren bereikt. Voor
elke bediening gebruikt men de druktoets, zoals in- en uitschakelen, instellen van alarmniveaus, het
wissen van de dosis en het wissen van een alarm. Het toestel werkt daarom volkomen onafhankelijk, het
heeft geen aanvullende apparaten of voorzieningen nodig.
Wel is er voor speciale toepassingen als optie een automatische uitleesmodule beschikbaar. De
datatransfer geschiedt hierbij contactloos via een inductieve sensor in het deksel van het batterijvakje.

EIGEN­SCHAPPEN & VOORDELEN

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSINGS­GEBIED

EXTRA INFO