U bezoekt onze site met een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat de website niet optimaal werkt. Wij raden u aan onze site met een andere browser te bezoeken.

Puracon ademluchtmonitoring

Kwalitatief slechte aanzuiglucht, verzadigde filterpatronen of defecte apparatuur kunnen gevolgen hebben die de gezondheid in gevaar brengen of zelfs levensgevaarlijk zijn. Een of twee controles per jaar bieden geen volledige bescherming. Voor de zekerheid is een permanente bewaking van de ademluchtkwaliteit noodzakelijk.

De beste monitoring oplossing voor ademlucht

Als fabrikant vindt L&W een louter "goed" kwaliteitsniveau onvoldoende. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de ademlucht boven alles te stellen.

Daarom pakken wij de productie van adembeschermingsmiddelen altijd proactief aan.

De norm DIN EN 12021:2014-07 (Ademhalingsapparatuur - Persgassen voor ademhalingsapparatuur) geeft informatie over hoe de term "kwaliteit" wordt gedefinieerd.

Wij bieden verschillende meetinstrumenten voor de verschillende sectoren, zodat u de veiligheid van uw eigen apparatuur kunt waarborgen door de grenswaarden voortdurend te controleren en te bewaken

Het gebruik van een Puracon monitoringsysteem is de meest betrouwbare en economische methode om ademlucht te monitoren.

L&W Puracon systemen kunnen worden besteld als optie voor een nieuwe compressor unit of kunnen ook eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand vulstation.

Puracon Mobil M20
 • Luchtvochtigheid: 5 – 99 mg/m³
 • CO / O2 | n.v.t.
 • CO2 | n.v.t.
 • VOC | n.v.t.
 • Druk 150-250 bar
Meer informatie
Puracon Mobil BA
 • Luchtvochtigheid: 5 – 99 mg/m³
 • CO / O2 | 0 -30 ppm / 0 - 25%
 • CO2 | 0 - 3000 ppm
 • VOC | 0.05 - 0.5 mg/m3
 • Druk | max. 350 bar
Meer informatie
Puracon Stationary ECO
 • Luchtvochtigheid: 5 – 99 mg/m³
 • CO / O2 | -
 • CO2 | -
 • VOC | -
 • Druk 150-350 bar
Meer informatie
Puracon Stationary PRO
 • Luchtvochtigheid: 5 – 50 mg/m³
 • CO / O2 | -
 • CO2 | -
 • VOC | -
 • Druk 150-350 bar
Meer informatie
Puracon Stationary CO/CO2
 • Luchtvochtigheid: 5 – 120 mg/m³
 • CO / O2 | 0 - 30 ppm / n.v.t.
 • CO2 | 0 - 3000 ppm
 • VOC | -
 • Druk max. 350 bar
Meer informatie
Puracon Premium Pro BA
 • Luchtvochtigheid: 5 – 120 mg/m³
 • CO / O2 | 0 - 30 ppm / 0 - 30%
 • CO2 | 0 - 3000 ppm
 • VOC | 0.05 - 0.5 mg/m3
 • Druk | max 350 bar
Meer informatie

Waarom is het belangrijk om de luchtkwaliteit van ademlucht te monitoren?

In principe zijn exploitanten verplicht ademlucht te vullen overeenkomstig EN 12021. De meeste exploitanten zijn zich van deze verplichting bewust en zorgen ervoor dat zij de nodige maatregelen nemen voor de uitvoering ervan. Het is echter mogelijk dat gevaarlijke stoffen in de ademlucht terechtkomen - ondanks de naleving van alle voorschriften. Inlaatlucht van slechte kwaliteit, verzadigde filterpatronen of defecte apparatuur kunnen gevolgen hebben die de gezondheid in gevaar brengen of zelfs levensgevaarlijk zijn. Een of twee keer per jaar een controle uitvoeren biedt geen volledige bescherming. Voor de zekerheid is een permanente controle onontbeerlijk.

Mogelijke gevaren door verontreinigingen in de ademlucht Vochtigheid (H2O)

Tegenwoordig worden alle luchtcompressoren principieel geleverd met geschikte filtersystemen. Deze verwijderen het water uit de lucht en conditioneren de perslucht. Als de filter te laat wordt vervangen, kan er water in de ademluchtflessen terechtkomen. Deze kunnen dan van binnenuit corroderen. Bij ernstige corrosie kunnen de flessen barsten. Bovendien kunnen regelaars in koude omgevingen bevriezen. Koolmonoxide (CO) Koolmonoxide is een gevaarlijk giftig gas. Verbrandingsmotoren of verwarmingssystemen in de buurt kunnen de inlaatlucht verontreinigen. Als deze lucht vervolgens wordt samengeperst, wordt het zeer snel levensgevaarlijk. CO dat door de longen wordt opgenomen, belemmert het vermogen van het bloed om zuurstof te vervoeren. Dit kan leiden tot bewustzijnsverlies en vervolgens tot de dood. Dit is altijd mogelijk, vooral wanneer het wordt gebruikt aan boord van een boot en onvoldoende wordt gelet op de windrichting.

Kooldioxide (CO2)

De steeds toenemende concentratie van kooldioxide is een probleem dat de hele wereld bezighoudt. In januari 2020 bereikte de concentratie van CO2 in de atmosfeer het huidige hoogste niveau van 415,79 ppm. Kooldioxide leidt tot vertroebeling van de waarneming, tot en met bewustzijnsverlies. Het is momenteel een onderschat gevaar, aangezien alle moleculaire zeven op de markt meer of minder CO2 opslaan en het vervolgens, afhankelijk van de druk, weer afgeven - soms in extreem hoge concentraties van veel meer dan 3000 ppm.

Olieresten (VOC)

Hier speelt de plaats van de inlaat een belangrijke rol. Als de inlaat zich bijvoorbeeld direct in werkplaatsen, garages of werkplekken bevindt, is het mogelijk dat ook oliedampen of andere gassen en dampachtige stoffen worden samengeperst. Bronnen van buitenlucht kunnen ook gevaarlijk zijn; bijvoorbeeld in het geval van plantenmetabolisme, rottings- en ontbindingsprocessen. Geïnhaleerde oliën of andere verontreinigende stoffen kunnen ongecontroleerd doordringen tot in de longblaasjes. Dit kan leiden tot ontstekingsreacties (zoals een longinfectie). Andere symptomen zijn duizeligheid, hoofdpijn en hoesten.

Zuurstof (O2)

Het zuurstofgehalte van de lucht is normaal (21 ±1)%. De ervaring heeft geleerd dat dit tijdens het comprimeren geen problemen oplevert. Afhankelijk van de plaats van aanzuiging bestaat echter de mogelijkheid van een gewijzigd zuurstofgehalte. Bij een te laag gehalte kunnen symptomen van hypoxie optreden. Er bestaat een risico van bewustzijnsvertroebeling, bewustzijnsverlies, ademnood (tot en met verstikking) en spierzwakte. Bovendien kan een te hoog zuurstofgehalte onder druk toxische effecten hebben.

Hulp of advies nodig?
We staan 24/7 voor u klaar met een team van specialisten. Stuur een chatbericht of neem contact met ons op via:
Wilt u liever teruggebeld worden door een specialist?

Laat uw gegevens achter en onze specialisten nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Onze werkuren zijn tussen 08:30 - 17:00.

Scroll to top